Personel medyczny

lekarz dentysta, specjalizacja ze stomatologii ogólnej

W roku 1995 ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu. W 1997 roku otworzyłam własną praktykę stomatologiczną. Dwa lata później zdałam egzamin specjalizacyjny ze Stomatologii Ogólnej. Zajmuję się leczeniem dzieci i dorosłych. Od wielu lat uczestniczę w szkoleniach, zjazdach, konferencjach podnosząc swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w stomatologii estetycznej i zachowawczej, pedodoncji, endodoncji konwencjonalnej, protetyce, chirurgii.

lekarz dentysta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Studia ukończyłam w 2002 roku na AM we Wrocławiu. Wiosną 2012 roku zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. W codziennej praktyce leczę zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Do leczenia stomatologicznego podchodzę kompleksowo. Zajmuję się głównie leczeniem zachowawczym i endodontycznym, ale także leczeniem protetycznym i chirurgicznym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

lekarz dentysta, specjalizacja ze stomatologii ogólnej

Akademię Medyczną w Łodzi ukończyłam w 1990 roku. W 1996 roku uzyskałam pierwszy stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Wiedzę swoją aktualizuję uczestnicząc w licznych kursach i sympozjach. Jako stomatolog dążę do tego, aby leczenie przebiegało jak najmniej inwazyjnie przy minimalizacji bólu lub wręcz jego braku.