RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej

przez Centrum Stomatologiczne na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: art. 32 pkt.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792)

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie DPWIS

1. Planmeca ProX zezwolenie 1648/15

2 . X-Mind DC zezwolenie 1304/17

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy środowiskowych; w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.2022 do 12.2022) zmierzona dawka efektywna wyniosła 1,27 Ka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168) dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok,

  • ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwagi:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, a pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.